ครอบฟัน

ครอบฟัน

ครอบฟัน

ครอบฟัน ถูกใช้เพื่อแก้ไขฟันที่เสียหายเนื่องจากฟันผุขนาดใหญ่ โดยครอบคลุมฟันทั้งหมด นอกจากนี้ ครอบฟันยังใช้เพื่อปรับปรุงลักษณะของรูปร่างฟันที่ผิดปกติ หรือ กรณีของการแตกหัก หรือการบิ่นของฟันโดยไม่รุนแรงถึงขั้นต้องรักษารากฟัน

ครอบฟันยังใช้เป็นส่วนหนึ่งในการทำสะพานฟันเพื่อเติมช่องว่างระหว่างฟันที่ถูกถอนฟันไป นอกจากนี้ ครอบฟันยังเป็นส่วนหนึ่งบนรากฟันเทียมอีกด้วย

ที่ Asok Skytrain Dental Clinc เรามีครอบฟันทีทำจากวัสดุ 3 แบบด้วยกัน ได้แก่

 • เซรามิก หรือ พอร์ซเลนส์ล้วน
 • เซรามิกหลอมรวมกับโลหะ
 • โลหะล้วน

ครอบฟันแต่ละชนิดก็มีข้อดีข้อเสีย หรือข้อบ่งชี้ที่แตกต่างกัน เช่น ครอบฟันเซรามิก เหมาะสำหรับฟันหน้าเพื่อความสวยงาม เนื่องจากความโปร่งแสงเหมือนธรรมชาติมากที่สุด โดยครอบฟันเซรามิกล้วนนี้จึงมักจะเป็นทางเลือกที่ดีในการบูรณะฟันหน้า

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะ เหมาะสำหรับฟันหลังเพื่อความแข็งแรง โลหะที่ใช้อาจเป็นโลหะชนิดที่แตกต่างกัน มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยทันตแพทย์จะอธิบายถึงข้อดีข้อเสีย และคุณสมบัติของโลหะชนิดต่างๆให้คนไข้ได้เลือกอย่างละเอียดอีกทีในขั้นตอนของการวางแผนการรักษา


ประโยชน์ของครอบฟันและสะพาน

 • เพื่อป้องกันฟันที่อ่อนแอจากการแตกหัก หรือเสริมความแข็งแรงให้กับตัวฟัน
 • เพื่อแก้ไขฟันที่ผิดรูป หรือฟันเปลี่ยนสีอย่างรุนแรง
 • เพื่อแทนที่ฟันที่หายไปหลายซี่ด้วยการสร้างสะพานฟัน
 • เป็นส่วนหนึ่งของการครอบรากฟันเทียม
 • เพื่อปรับปรุงการกัดสบฟันที่มีปัญหา
 • เพื่อให้การปรับปรุงรอยยิ้มที่สมบูรณ์

การดูแลหลังการครอบฟัน

สิ่งสำคัญของการทำครอบฟัน คือ การดูแลสุขภาพอนามัยช่องปากภายหลังทำครอบฟันไปแล้ว โดยจะต้องมีการดูแลสุขภาพช่องปาก และครอบฟันเป็นอย่างดี ได้แก่

 • การแปรงฟันเป็นประจำด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์วันละสองครั้ง และใช้ไหมขัดฟันทุกวัน
 • ตรวจสุขภาพทุก 6 เดือน ตามคำแนะนำของทันตแพทย์
 • หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารแข็ง เช่นน้ำแข็งหรือวัตถุแข็งอื่น ๆ

เคสตัวอย่าง ก่อนและหลัง ครอบฟัน